مهدی خسروانی

MAHDI KHOSRAVANI


    مهدی خسروانی، دانش آموخته‌ی مهندسي صنايع در مقطع كارشناسي و همچنین، كارشناسي ارشد در رشته مديريت صنعتي. بیشتر از یک دهه است که در صنعت، در زمینه‌های مختلف مهندسی صنایع از جمله: برنامه‌ریزی تولید، برنامه‌ریزی ‌و کنترل پروژه، طراحی ‌و پیاده‌سازی سیستم‌های نگهداری و تعمیرات، امکان‌سنجی و سیستم‌های مدیریت کیفیت فعالیت می‌کند. با ورود به صنعت پخش، طی شش سال گذشته عمده فعالیت وي در زمینه لجستیک بوده و از آنجایی که به رشد هم‌زمان تجربه و دانش آکادمیک معتقد است،به تحصیل در رشته مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین در مقطع کارشناسی ارشد اقدام نمود.تبلیغات

لینک ها

انجمن مهندسی صنایع
انجمن لجستیک

پیام سریعآمار بازدید