مقالات 


  • مقاله نقش لجستيك در توسعه پايدار صنعت پخش– نشريه صنعت پخش– ۱۳۹۵ (دانلود)


  • مدیریت بهینه شبکه توزیع در صنعت پخش با استفاده از مدل ریاضی مکان یابی مسیریابی، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری- سال۱۳۹۴


  • مقاله تعیین تعداد بهینه انبارها در مراکز توزیع استانی و الگوی بهینه تورهای توزیع درصنعت پخش– ۱۳۹۳(دانلود)


  • مقاله پياده سازي سيستم كانبان الكترونيكي محصول (EKanban) در شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو(IKID)، دهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، ۱۳۹۲


  • مقاله نـوآوري در طـراحي بهينـه انبـارهاي اتوماتيـك، تحت نرم افزار مبتني بر مدلسازي رياضي چند هدفـه و الگوريتم­هاي متاهيوريستيك – مقاله برگزیده در دومین کنفرانس بین المللی صنعت پخش \(دانلود)


Optimization of drug distribution system as a model of location-routing using genetic meta-heuristic and simulated annealing algorithms

گالری تصاویر

تبلیغات

لینک ها

انجمن مهندسی صنایع
انجمن لجستیک

پیام سریعآمار بازدید