Language:

مهدی خسروانی، دانش آموخته‌ی مهندسي صنايع در مقطع كارشناسي و همچنین، كارشناسي ارشد در رشته مديريت صنعتي. بیشتر از یک دهه است که در صنعت، در زمینه‌های مختلف مهندسی صنایع از جمله: برنامه‌ریزی تولید، برنامه‌ریزی ‌و کنترل پروژه، طراحی ‌و پیاده‌سازی سیستم‌های نگهداری و تعمیرات، امکان‌سنجی و سیستم‌های مدیریت کیفیت فعالیت می‌کند.

با ورود به صنعت پخش، طی شش سال گذشته عمده فعالیت وي در زمینه لجستیک بوده و از آنجایی که به رشد هم‌زمان تجربه و دانش آکادمیک معتقد است، درحال حاضر دانشجوی رشته مهندسی صنایع، گرایش لجستیک و زنجیره تأمین در مقطع کارشناسی ارشد مي باشد.

 

 

 

تبلیغات ………. Advertizing
پبام سریع ......... Message
 
 

Verification

آمار بازدید ….. Visitors Statics